لغات انگلیسی سطح پیشرفته، درس سه

nargeschaharmahali2020

View this post on Instagram

organizing a vocabulary notebook you can organize a vocabulary notebook to memorize vocabularies better and faster. making vocabulary diagrams, trees, word classes and figures, even pictures and drawings can help you. in this case, you can remember and review them in a well-organized way, by which you will rarely forget them. طراحی دفترچه لغت شما می توانید دفترچه لغاتی براب حفظ کردن بهتر و سریع تر لغات داشته باشید، نمودارها، درختها، طبقه بندی ها و جدولها، برای لغات داشته باشید، حتی عکسها و ترسیمها هم می تونند کمکتون کنند‌. اینجوری می تونید آنها رو به طور منظم بخاطر اورده و یادآوری کنید، که به وسیله ی آن به ندرت فراموششون می کنید. #vocabularybuilding #vocabularyday #vocabularymatters #vocabulary #vocabularyboost #vocabularyinuse #nargeschaharmahali #vocabularyoftheday #vocabulary_courses #vocabularydevelopment #vocab #vocabularywords #onlineteacher #onlineclasses

A post shared by Narges Chaharmahali (@nargeschaharmahali) on

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.