تدریس کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس 2 بخش اول – vision 3

آموزش درس دوم پایه دوازدهم انگلیسی

 

 

دانش آموز عزیز آموزش درس دوم کتاب زبان انگلیسی درسی تان (کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم درس 2) را بر اساس این ویدئو به دقت مطالعه کنید و نکات گفته شده را تکرار و تمرین کنید. 

 

 

بیننده گرامی، نرگس چهارمحالی با هدف عمل به مسئولیت اجتماعی و ادای دین به نظام آموزش و پرورش کشور کتاب های زبان انگلیسی مدارس را در همه پایه ها در ایام کرونا را تدریس کرده و آن ها را به رایگان انتشار می دهد. در رساندن این ویدئوها به افرادی که امکانات و تجهیزات لازم را ندارند ما را یاری کنید.

برای مشاهده فیلم های دیگر پایه دوازدهم کلیک کنید

گفتگو

.Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is talking to his English teacher during the break

مجید قصد دارد برای کلاس انگلیسی اش یک دیکشنری مناسب پیدا کند. او دارد در طول زنگ تفریح با معلم انگلیسی اش صحبت می کند.

.Majid: Excuse me Mr. Iranmehr, I wonder if you can help me

مجید : ببخشید اقای ایمان مهر. دارم فکر می کنم آیا شما می توانید کمکم کنید {یا نه}.

?Mr. Iranmehr: Sure. How can I help you

آقای ایمان مهر : مطمئنا. چطور می توانم کمکتان کنم؟

.Majid: I’d like some information about a good English dictionary

مجید : دوست دارم قدری اطلاعات درباره یک دیکشنری انگلیسی خوب بدست آورم.

?Mr. Iranmehr: Oh, well. Have you ever used a dictionary

آقای ایمان مهر : اوه . خب . آیا تا به حال از یک دیکشنری استفاده کرده ای؟

Majid: Actually, I haven’t. But I’ve heard that using a good dictionary can really help me learn English better

مجید : در واقع نه. اما شنیده ام استفاده از یک دیکشنری خوب واقعا می تواند در یادگیری بهتر انگلیسی به من کمک کند.

.Mr. Iranmehr:  That’s right. First, I recommend a learner’s dictionary

آقای ایمان مهر : درست است. در ابتدا {ی کار} من یک دیکشنری دانش آموزی را توصیه می کنم.

?Majid: What is a learner’s dictionary

مجید : دیکشنری دانش آموزی چیست؟

.Mr. Iranmehr: It is designed for foreign students. It also helps them learn English better

آقای ایمان مهر : این { نوع دیکشنری } برای دانش آموزان خارجی طراحی می شود. همچنین به آن ها کمک می کند انگلیسی را بهتر بیاموزند.

?Majid: Is there only one type of it

مجید: فقط یک نوع از آن وجود دارد؟

.Mr. Iranmehr: No, in fact dictionaries have different types, levels, and sizes

آقای ایمان مهر : نه در واقع دیکشنری ها انواع ، سطوح و اندازه های مختلفی دارند.

?Majid: What type do you suggest

مجید : شما چه نوعی را پیشنهاد می کنید؟

Mr. Iranmehr: I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you, because you can find word information in English

آقای ایمان مهر : گمان می کنم یک دیکشنری تک زبانه برای تو مناسب تر باشد چون می توانی {در آن} اطلاعات کلمه را به انگلیسی بیابی.

?Majid: And what about levels

مجید: و سطح آن ها چطور است؟

Mr. Iranmehr: Well, there are usually three levels: elementary, intermediate and advanced. For you as a high school

.student, an elementary one is OK

آقای ایمان مهر : خب ، آن ها معمولا سه سطح دارند: مقدماتی ، متوسط و پیشرفته. برای تو که یک دانش آموز دبیرستانی یک {دیکشنری} مقدماتی خوب است.

?Majid: Do I need a small size one

مجید: آیا من به یک { دیکشنری } سایز کوچک نیاز دارم؟

.Mr. Iranmehr: Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go

آقای ایمان مهر : بله. یک دیکشنری جیبی. می توانی هرجا می روی آن را ببری.

?Majid: Oh, it’s very good. And hmm…, is it expensive

مجید : اوه . خیلی خوب است. و ممممم….. گران است؟

Mr. Iranmehr:  No, such dictionaries are not expensive. By the way , you can use a free online dictionary, too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smart phones

آقای ایمان مهر : نه. چنین دیکشنری هایی گران نیستند. ضمنا می توانی از یک دیکشنری آنلاین رایگان هم استفاده کنی. و همچنین تعدادی دیکشنری رایگان برای کامپیوترهای خانگی و اپلیکشن هایی برای گوشی های هوشمند وجود دارد.

!Majid: Thanks, that’s a good idea, but I’d like to use a pocket dictionary

مجید: ممنونم. ایده خوبی است. اما من مایلم از یک دیکشنری جیبی استفاده کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.